Wednesday, 23 November 2011

Tatabahasa 7

Kata Sendi Nama
  • Ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.
  • Biasanya, kata sendi nama berfungsi untuk menyatakan arah, masa, tempat dan sebagainya.
  • Contoh-contoh kata sendi nama dan fungsinya adalah seperti berikut: 


Kata Sendi Nama
Penggunaan
Ayat Contoh

Di
Untuk menunjukkan tempat.
Bapa saya bertugas di Balai Polis Dang Wangi.

Ke
Untuk menunjukkan arah, tempat dan masa.
Mereka akan bercuti ke Pulau Langkawi.

Kepada
Untuk menunjukkan sasaran, pecahan dan perubahan keadaan.

Suhu badan adik meningkat kepada  
39 °C.
Oleh
Untuk menunjukkan penggunaan dalam ayat pasif.

Baju itu dibeli oleh ibu saya semalam.
Dari
Untuk menunjukkan masa, arah, dan tempat.
Kerja-kerja pembinaan itu bermula dari awal pagi.

Daripada
Untuk menunjukkan bandingan, sumber atau punca.

Derma itu diterima daripada seorang jutawan.
Dengan
Untuk menunjukkan cara, menggunakan sesuatu  alat, penyertaan bersama-sama dan perbandingan.
Pak Johan menggembur tanah itu dengan cangkul.
Pada
Untuk menunjukkan masa dan tempat.
Layang-layang Wong tersangkut pada pokok.


No comments:

Post a Comment