Sunday, 20 November 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 5 

Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. 


               lalu               kecuali               dan               tetapi   
           
               kerana          supaya               sambil          atau
                     
1) "Kamu mahu makan nasi goreng________________nasi ayam?" tanya Ella.


2) Mei Choo sedang menyanyi_________________bermain piano.


3) Encik Lim selalu bersenam_________________badannya sihat.


4) Adik menangis__________________tangannya luka.


5) Idayu__________________adiknya sangat gemar bermain anak patung.


6) Pasar raya itu beroperasi pada setiap hari_______________hari Jumaat.


7) Pak Cik Razak sudah tua_________________penglihatannya masih jelas.


8) Wahida membuka kasutnya__________________masuk ke rumah.


                                                Selamat menguji diri!
Jawapan:
1) atau
2) sambil
3) supaya
4) kerana
5) dan 
6) kecuali
7) tetapi
8) lalu

No comments:

Post a Comment