Thursday, 17 November 2011

Tatabahasa 6

Kata Hubung
  • Digunakan untuk menghubungkan dua ayat, frasa dan perkataan untuk membawa maksud yang tertentu.

Kata Hubung
Penggunaan
Ayat Contoh

Dan
Menggabungkan dua unsur yang setara.
            Akim dan Kok Seng berkawan baik.

Lalu
Menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut.

            Raju membuka botol air itu lalu minum.
Agar
Untuk menyatakan tujuan.
            Datu makan ubat itu agar cepat sembuh.

Apabila
Menerangkan masa berlakunya sesuatu peristiwa atau kejadian.
            Semua murid berdiri apabila cikgu masuk ke dalam bilik darjah.

Kecuali
Menunjukkan kekecualian.
            Latihan sukan pada petang ini akan diadakan kecuali hujan.

Kerana
Untuk menyatakan sebab.
             Ah Leng tidak hadir ke sekolah hari ini kerana dia demam.

Sambil
Menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama.

            Ayah mencuci kereta sambil mendengar radio.

No comments:

Post a Comment