Tuesday, 25 October 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 3
Lengkapkan petikan di bawah dengan kata kerja yang sesuai.


pergi
menyiram
bangun
tumbuh
memetik
menjualSetiap hari, Puan Fatimah_____________( 1 ) awal pagi. Dia bersama-sama suaminya_________________( 2 ) ke kebun sayur. Kebun sayur mereka______________( 3 ) subur.

Puan Fatimah________________( 4 ) sayur-sayurannya dengan menggunakan air yang bercampur baja. Setelah sayur-sayuran mereka matang, suami Puan Fatimah akan__________________( 5 ) dan_________________( 6) nya ke pasar. 

Bersama-sama mencuba!
Jawapan:
1) bangun
2) pergi
3) tumbuh
4) menyiram
5) memetik
6) menjual


Monday, 17 October 2011

Tatabahasa 4

Kata kerja
 • Digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan.  
 •   Terbahagikan kepada dua jenis iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
  Kata Kerja Transitif 

  • Kumpulan kata kerja yang tidak boleh berdiri sendiri dan memerlukan objek                    sebagai pelengkap.
   
  Subjek
  Kata Kerja
  (transitif)
  Objek
  Huraian
  Encik Ranjit
  mencuci
  kereta
  di halaman rumahnya.

  Mak Cik Limah
  menanam
  serai
  di belakang rumahnya.

  Manjit
  mencari
  kunci
  basikalnya yang hilang.  Kata Kerja Tak Transitif 
  •   Kumpulan kata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan objek sebagai pelengkap.
  •  
   Subjek
   Kata Kerja (tak transitif)
   Penyanyi yang bersuara merdu itu sedang
   menyanyi.

   Mereka duduk di bangku itu setelah penat
   berlari.

   Burung yang ditangkap oleh Wong telah
   terbang.

   Tuesday, 11 October 2011

   Latihan Tatabahasa

   Praktis 2
   Gariskan kata ganti nama diri yang sesuai.

   1) Yazid, Kumaran dan Hong tinggal di Taman  Ria._______________berjiran. ( Kita / Mereka )


   2) "___________suka makan ayam goreng," Kata Upin.
       ( Beta / Saya )

   3) "Bilakah_______________hendak pergi ke Singapura?" tanya Urmila kepada Ai Lin.
       ( kamu / kami) 


   4) "______________yang memecahkan cermin tingkap ini, cikgu," kata Ilham. ( Kamu / Dia )   5) Encik Ragu memelihara lembu. Setiap pagi,__________________menghantar susu
        lembu ke rumah para pelanggannya. ( kamu / dia )


   6) "Cikgu Lam meminta____________________pergi ke padang sekarang," kata
        Wahid kepada rakan-rakannya. ( kami / kita )
                                                                                                                                            


                                                           Sila mencuba!

   Jawapan
   1) Mereka
   2) Saya
   3) kamu
   4) Dia
   5) dia
   6) kita
                
                                                                                                      
                     

   Thursday, 6 October 2011

   Tatabahasa 3

   Kata Ganti Nama Diri
   • Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama diri seseorang.
   • Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga.
   Kata Ganti Nama Diri Pertama
   • Penggunaan: merujuk kepada orang yang bercakap.
   • Contoh: saya, beta, kami, hamba.
   • Ayat contoh:
      1) Saya berasa tidak sihat.   
      2) Beta berasa gembira kerana rakyat hidup aman dan damai.

   Kata Ganti Nama Diri Kedua
   • Penggunaan: merujuk kepada orang yang bercakap dengan kita.
   • Contoh: awak, kamu, engkau, kalian.
   • Ayat contoh:   
     1) Awak hendak ke mana? 
     2) Kalian tidak dibenarkan masuk ke makmal komputer tanpa kebenaran.


   Kata Ganti Nama Diri Ketiga
   • Penggunaan: merujuk kepada orang yang sedang kita ceritakan atau bincangkan.
   • Contoh: dia, mereka, beliau, baginda, -nya.
   • Ayat contoh:   
     1) "Ramu, pergi bantu mereka membersihkan taman." 
     2) Itu Cikgu Sahar. Beliau guru kelas Tahun Tiga Aman.