Friday, 11 November 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 4
Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.


wangi
pahit
panjang
hitam
tajam
sedih


1) Yoke Ling berasa__________________kerana kucing kesayangannya mati.

 2) Lim Chuan mengait buah mangga dengan menggunakan galah yang________________.

 3) Bunga mawar yang dipetik oleh adik itu sungguh ______________baunya.

 4) Pak Cik Abu menyembelih ayam dengan menggunakan pisau yang _______________.

 5) Faiz membeli sebuah kereta yang berwarna____________________.

 6) Buah peria sangat_________________rasanya.

p
                                                        Cuba lagi!
Jawapan:
1) sedih
2) panjang
3) wangi
4) tajam
5) hitam
6) pahit 

 
              

No comments:

Post a Comment