Sunday, 27 November 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 6
Tulis kata sendi nama yang betul untuk melengkapkan ayat-ayat di bawah.


              di               daripada               dengan
             
              untuk               pada               sejak


1) Ayah menerima surat kenaikan pangkat_______________majikannya.

2) Wang simpanan itu akan digunakan________________membayar yuran pengajiannya.

3) Kerajaan Melayu Melaka terkenal__________________kurun ke-14.

4) Ayah menyembelih ayam itu_______________menggunakan sebilah pisau yang tajam.

5) Mak Cik Salmah menjaga kecantikannya____________________anak dara lagi.

6) Sekumpulan pengembara itu telah tersesat_________________dalam hutan.


                                             Anda mesti mencuba latihan ini!
Jawapan:
1) daripada
2) untuk
3) pada
4) dengan
5) sejak
6) di

No comments:

Post a Comment