Thursday, 8 December 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 8
Isi tempat kosong dengan kata perintah yang sesuai.


1) ____________masuk ke dalam makmal sebelum cikgu    datang. ( Jemput, Tolong )


2) ____________murid-murid bersabar, pertunjukan akan diadakan sebentar lagi.
    ( Minta, Sila)


3) ____________ simpan beg saya. Saya hendak ke padang sebentar.
   ( Tolong, Harap )

4) ____________kamu dapat menyiapkan kerja-kerja yang saya berikan. ( Sila, Harap )

5) ____________temankan adik kamu ke bilik atas. ( Sila, Tolong )


6) ____________ dapatkan kupon makanan di meja pendaftaran. (Jemput, Sila )
Jawapan:
1) Tolong
2) Minta
3) Tolong
4) Harap
5) Tolong
6) Sila
             


                                              
                                    Mari membuat latihan ini!
                                                                 

No comments:

Post a Comment