Sunday, 4 December 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 7
Bahagian A

Tandakan (√ ) pada ayat yang menggunakan kata seru dengan betul.

1) Nah, sakit sungguh tangan saya kerana disengat lebah!-----(           )         

2) Amboi, gembira sungguh dia hari ini!-----(          )

3) Eh, awal benar dia sampai ke sini!-----(           )

 4) Wah, jangan kau datang lagi ke rumahku ini!-----(           )

5) Wahai kawan-kawan, dengarlah pesanan guru!-----(          )

Bahagian B 
Isi tempat kosong dengan kata seru yang sesuai.  

Wahai               Oh               Amboi          Cis               Ah               Eh

1) __________, adik kamu terjatuh daripada basikal!

2) __________ anak-anakku, belajarlah bersungguh-sungguh!

3) __________, berani engkau memukul adikku!

4) __________aku tidak mahu dengar lagi!

5) __________, kamu sedang menonton televisyen rupa-rupanya!

6)___________, cantiknya baju baharu kamu!
Jawapan:
Bahagian A
ayat 2,3 dan 5

Bahagian B
1) Eh
2) Wahai
3) Cis
4) Ah
5) Oh
6) Amboi


                                                     Sila cuba lagi!
 

No comments:

Post a Comment