Thursday, 1 December 2011

Tatabahasa 8

Kata Seru
  • Digunakan untuk menyatakan sesuatu perasaan seperti marah, gembira, sedih, terperanjat dan sebagainya.
  • Ditulis sebelum tanda koma dan diakhiri dengan tanda seruan dalam ayat.
  • Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kata seru dan fungsinya.Kata Seru
Penggunaan
Ayat Contoh

ah
Menyatakan rasa tidak setuju.
Ah, lupakan sahaja perkara itu.


adah
Menyatakan perasaan sakit.
Aduh, sakitnya kakiku!


cis
Menyatakan perasaan geram atau marah.
Cis, pergi kau dari sini.


eh
Menyatakan perasaan hairan dan terkejut.
Eh, baru sebentar tadi saya nampak dia!

hai
Menyatakan sapaan.
Hai, boleh kita berkenalan!

oh
Menyatakan perasaan hairan atau kecewa.
Oh, ramai sungguh orang datang ke sini hari ini!

wah
Menyatakan perasaan kagum dan hairan.
Wah, besar sungguh rumah kamu!


wahai
Menyatakan seruan, kesedihan atau menarik perhatian.
Wahai anak-anakku, janganlah melawan kata-kata guru!


No comments:

Post a Comment