Thursday, 6 October 2011

Tatabahasa 3

Kata Ganti Nama Diri
 • Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama diri seseorang.
 • Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga.
Kata Ganti Nama Diri Pertama
 • Penggunaan: merujuk kepada orang yang bercakap.
 • Contoh: saya, beta, kami, hamba.
 • Ayat contoh:
   1) Saya berasa tidak sihat.   
   2) Beta berasa gembira kerana rakyat hidup aman dan damai.

Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • Penggunaan: merujuk kepada orang yang bercakap dengan kita.
 • Contoh: awak, kamu, engkau, kalian.
 • Ayat contoh:   
  1) Awak hendak ke mana? 
  2) Kalian tidak dibenarkan masuk ke makmal komputer tanpa kebenaran.


Kata Ganti Nama Diri Ketiga
 • Penggunaan: merujuk kepada orang yang sedang kita ceritakan atau bincangkan.
 • Contoh: dia, mereka, beliau, baginda, -nya.
 • Ayat contoh:   
  1) "Ramu, pergi bantu mereka membersihkan taman." 
  2) Itu Cikgu Sahar. Beliau guru kelas Tahun Tiga Aman.No comments:

Post a Comment