Monday, 17 October 2011

Tatabahasa 4

Kata kerja
 • Digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan.  
 •   Terbahagikan kepada dua jenis iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
  Kata Kerja Transitif 

  • Kumpulan kata kerja yang tidak boleh berdiri sendiri dan memerlukan objek                    sebagai pelengkap.
   
  Subjek
  Kata Kerja
  (transitif)
  Objek
  Huraian
  Encik Ranjit
  mencuci
  kereta
  di halaman rumahnya.

  Mak Cik Limah
  menanam
  serai
  di belakang rumahnya.

  Manjit
  mencari
  kunci
  basikalnya yang hilang.  Kata Kerja Tak Transitif 
  •   Kumpulan kata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan objek sebagai pelengkap.
  •  
   Subjek
   Kata Kerja (tak transitif)
   Penyanyi yang bersuara merdu itu sedang
   menyanyi.

   Mereka duduk di bangku itu setelah penat
   berlari.

   Burung yang ditangkap oleh Wong telah
   terbang.

   No comments:

   Post a Comment