Tuesday, 11 October 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 2
Gariskan kata ganti nama diri yang sesuai.

1) Yazid, Kumaran dan Hong tinggal di Taman  Ria._______________berjiran. ( Kita / Mereka )


2) "___________suka makan ayam goreng," Kata Upin.
    ( Beta / Saya )

3) "Bilakah_______________hendak pergi ke Singapura?" tanya Urmila kepada Ai Lin.
    ( kamu / kami) 


4) "______________yang memecahkan cermin tingkap ini, cikgu," kata Ilham. ( Kamu / Dia )5) Encik Ragu memelihara lembu. Setiap pagi,__________________menghantar susu
     lembu ke rumah para pelanggannya. ( kamu / dia )


6) "Cikgu Lam meminta____________________pergi ke padang sekarang," kata
     Wahid kepada rakan-rakannya. ( kami / kita )
                                                                                                                                         


                                                        Sila mencuba!

Jawapan
1) Mereka
2) Saya
3) kamu
4) Dia
5) dia
6) kita
             
                                                                                                   
                  

No comments:

Post a Comment