Saturday, 24 September 2011

Tatabahasa 1

Kata Nama
Kata nama terbahagi kepada dua jenis iaitu:
i)  Kata nama am
ii) Kata nama khas

Kata Nama Am
Digunakan untuk merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat.

Contoh kata nama am: ayah, lembu, bola, mawar dan padang.

Ayat contoh:   1) Ayah memandu kereta ke pejabat. 
                      2) Seekor lembu sedang makan rumput.
                      3) Budak itu sedang bermain bola.
                      4) Bunga mawar itu sangat wangi.
                      5) Abang dan adik sedang bermain layang-layang di padang.


 

No comments:

Post a Comment