Friday, 30 September 2011

Latihan Tatabahasa

Praktis 1
Isi tempat kosong dengan kata nama yang betul.


guru               Muzium Negara               Acer               bunga               Doktor Marina

cincin            Taman Dahlia Indah                               setem


1) Tan Boon Heong sangat gemar mengumpul _____________pada masa lapang.


2) Satu pemeran tentang 1 Malaysia akan diadakan di________________.


3) Ayah dan ibu Ming Hoo bekerja sebagai_________________di sekolah.


4) Ravin menyarung sebentuk___________________di jari manis Kamala.


5) Sue Lin memetik sekuntum_______________di taman bunga.


6) Ayah menghadiahi abang sebuah komputer riba yang berjenama________________.


7) Ibu saya telah dirawat oleh______________________yang bertugas di hospital itu.


8) Keluarga Encik Rama tinggal di__________________.
                                                    Selamat bercuba!


Jawapan:
1) setem
2) Muzium Negara
3) guru
4) cincin
5) bunga
6) Acer
7) Doktor Marina
8) Taman Dahlia Indah          

                                                                            

No comments:

Post a Comment